Uwaga

Instytut Politologii zmienia nazwę na INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI (od 1 października 2020).

Od 1 października 2020 w wyniku reorganizacji przejmujemy prowadzenie kierunku ADMINISTRACJA.

Więcej informacji można znaleźć pod przyciskiem - kliknij tutaj

Przejdź do treści

Realizacja PRAKTYK ZAWODOWYCH w czasie pandemii COVID-19

Realizacja PRAKTYK ZAWODOWYCH w czasie pandemii COVID-19

Uwaga:

 • DRUK SPRAWOZDANIA z odbytych praktyk (realizowanych wg zmienionej procedury) – DOC
 • Pozostałe DRUKI dostępne na naszej stronie w zakładce „Studia”: https://ipol.up.krakow.pl/studia/praktyki/koordynatorzy-praktyk-dyzury/

 

Zmiany w procedurze realizacji praktyk na czas pandemii COVID-19

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dokumentem stanowiącym podstawę dla zaliczenia praktyki jest SPRAWOZDANIE (wzór na stronie), student zobowiązany jest przygotować indywidualny program praktyk (wzór na stronie) oraz wysłać informacje o podjęciu praktyki do Pełnomocnika Dyrektora ds. Praktyk najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.
 2. Praktyki trwają min. 3 tygodnie (120h) z czego 20 godzin może zostać przeznaczone na przygotowanie do praktyk (CV, przygotowanie zadań aplikacyjnych, przypomnienie sobie netykiety,…) , ale musi być uwzględnione z sprawozdaniu.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Dokumenty potrzebne podczas praktyk:

 • 2 egzemplarze „Porozumienia” (wypełnia student – w czasie stabilnej sytuacji w kraju podpisuje Pracodawca i Pełnomocnik ds. Praktyk). Scan/zdjęcie dokumentu podpisanego od pracodawcy – należy uzyskać jeśli jest to możliwe przed rozpoczęciem praktyki. Jeśli nie należy uzyskać maila ze zgodą na realizację praktyk. Kopie takiego maila proszę przesłać na adres  email Pełnomocnika ds. Praktyk najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki i umieścić na moodlu.
 • 1 egzemplarz „Skierowania” – jeśli firma lub organizacja oczekuje uzyskania takiego skierowania proszę o kontakt na adres email Pełnomocnika ds. Praktyk, w mailu proszę o informacje: nazwa firmy, osoba kontaktowa (telefon) i adres do korespondencji.
 • Indywidualny program praktyk
 • Dziennik praktyk
 • Oświadczenie RODO
 • Sprawozdanie

Przed rozpoczęciem praktyk praktykant/ka musi:

 • Skontaktować się z firmą organizacją i zapytać: czy chcą i na jakich warunkach przyjąć praktykanta/kę, możliwa jest praca online
 • Sprawdzić czy zadania w ramach praktyki będę zgodne z kierunkiem studiów (w razie wątpliwości skonsultować się z Pełnomocnikiem ds. Praktyk), uzyskać zgodę firmy
 • Przesłać firmie/organizacji wzór porozumienia ze swoimi danymi
 • Napisać maila (zachować kopię) na adres  Pełnomocnika ds. Praktyk najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki z następującymi informacjami:

 

Student: Imię i nazwisko studenta, kierunek studiów, adres email uczelniany

Nazwa i adres Zakładu Pracy (miejsca realizacji praktyki)

Opiekun praktyki (Imię i nazwisko opiekuna praktyki z Zakładu Pracy)

Termin odbycia praktyk (od – do):

Forma realizacji praktyki

Ilość godzin pracy

Temat maila „Praktyki”.

 • Koordynator może nie podpisać dokumentów jeśli będzie miał wątpliwości dot. praktyki (np. przy braku zgodności miejsca praktyk z kierunkiem studiów). W takim przypadku Koordynator dołączy do niepodpisanych dokumentów informację o konieczności zgłoszenia się na dyżur.

Dokumenty, które zostają w Instytucji, gdzie odbywana jest praktyka:

 • 1 egzemplarz „Porozumienia
 • 1 egzemplarz „Skierowania

 

ZALICZENIE PRAKTYK – PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Podstawą zaliczenia praktyk jest rzetelna realizacja, wysłanie maila z pełną informacją, dostarczenie sprawozdania i scanów zdjęć dokumentów.

 • dostarczenie dokumentów:

Za pomocą plaformy Moodle student loguje się w kursie praktyki (Nazwa kursu zostanie podana przez starostów) i zamieszcza:

 • Prtscr maila z informacją o praktyce
 • Sprawozdanie z praktyki Studenckiej wraz z załącznikami

Potwierdzenie z Zakładu Pracy o odbyciu praktyki – scan z podpisem pieczątką zakładu

Opinią nt. pracy praktykanta/praktykantki

CV

Scan lub zdjęcie oświadczenia RODO

Scan lub zdjęcie porozumienia (wypełnione przez studenta) jeśli to możliwe podpisane przez firmę

Scan lub zdjęcie indywidualnego programu praktyk – podpisany przez studenta

Inne…

Koordynator dopyta o realizowaną praktykę wybrane osoby przez narzędzia pracy online

 • Koordynator nie zaliczy praktyk jeśli:

– dokumenty nie są kompletne

– dokumenty nie są uzupełnione

– dokumenty nie zostaną umieszczone na platformie do 15.12.2020 – dotyczy osób realizujących praktyki od czerwca do końca listopada

– dokumenty wypełnione są nieczytelnie

 

Uwaga:

 • nadal istnieje możliwość realizacji praktyki w  trybie stacjonarnym (jak przed pandemią), trzeba jednak uprzednio powiadomić o tym Pełnomocnika ds. Praktyk dr Joannę Gajdę joanna.gajda@up.krakow.pl )
 • szczegółowe wytyczne do realizacji praktyk wg „starej” procedury (w trybie stacjonarnym) znajdują się w zakładce „Studia”: https://ipol.up.krakow.pl/studia/praktyki/koordynatorzy-praktyk-dyzury/

 

 

 

Aktualności

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930