Władze

Dyrekcja Instytutu Nauk o Polityce i Administracji: pok. 236, tel. 12/662-64-45   pok. 418a, 236, tel. 12/662-64-46, 662-64-05 pok. 407, 236, tel. 12/662-64-46, 662-63-50