Galeria zdjęć

Przejdź do treści

DYPLOMACJA PUBLICZNA

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przedstawienie metod i technik dyplomacji publicznej (kontaktów dyplomatycznych z zagranicznymi społeczeństwami). Studia przybliżają metody i narzędzia dyplomatyczne służące oddziaływaniu na społeczeństwa obcych państw oraz poszerzają wiedzę o roli administracji publicznej na forum międzynarodowym, jak też o prawie międzynarodowym i protokołu dyplomatycznym. Studia wprowadzają również do współczesnych stosunków międzynarodowych, międzynarodowego public relations, wiedzy o komunikowaniu międzynarodowym, wybranych politykach Unii Europejskiej i kontaktów z mediami. Absolwenci tych studiów zyskują umiejętności pozwalające na utrzymywanie bieżących kontaktów z partnerami zagranicznymi, kwalifikacje odpowiednie dla utrzymywania oficjalnych relacji z udziałem międzynarodowym. Nabywają zdolność komunikowania się w środowisku międzynarodowym poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych w relacjach publicznych. Zdobywają sprawność planowania działań promocyjnych oraz programów kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Dzięki kształceniu w formie zdalnej absolwenci będą dokładniej przygotowani do aktywności na platformach społecznościowych, forach i blogach internetowych. Zdobędą także podstawy wiedzy o metodach i technikach dyplomacji publicznej na poziomie administracji rządowej, na przykładach z praktyki USA, UE i innych liderów międzynarodowych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „DYPLOMACJA PUBLICZNA”

Studia kierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych w zakresie nauk politycznych, kierunków politologicznych, międzynarodowych i/lub innych kierunków studiów w dziedzinie nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz filologii. Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do objęcia stanowisk w administracji publicznej w zakresie prowadzenia kontaktów z partnerami zagranicznymi przy pomocy mediów społecznościowych, będą mogli starać się o pracę w organizacjach pozarządowych i eksperckich zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Absolwenci mogą także zainteresować swoimi kwalifikacjami firmy stawiające na misję społeczną w sieci.

Termin składania dokumentów:

2021-06-01 – 2021-09-15

Planowany termin rozpoczęcia:

2021-10-01

Czas trwania studiów:

2 semestry

Koszt:

1650 zł za semestr

 

DOKUMENTY KONIECZNE DO REJESTRACJI KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”:

 

· Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line na stronie: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/2/default.aspx)

· Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line na stronie: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/2/default.aspx)

· Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line na stronie: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/2/default.aspx, 2 egzemplarze)

· Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)

· Zdjęcie

· Opłata rekrutacyjna Opłata rekrutacyjna (opłata wynosi 85 zł, wpłaty należy dokonać na nr konta: 34 1240 2294 1111 0010 9051 7096)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe

 

Miejsce realizacji zajęć:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej).

Opłaty:

Czesne – opłata za semestr:

1650 zł (z możliwością rozłożenia opłaty na raty)

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „DYPLOMACJA PUBLICZNA”

Semestr 1

· Wprowadzenie do dyplomacji publicznej

· Współczesne stosunki międzynarodowe

· Administracja publiczna w kontaktach międzynarodowych

· Kontakty z mediami

· Międzynarodowe Public Relations

Semestr 2

· Metody dyplomacji publicznej

· Gospodarka finansowa Unii Europejskiej

· Komunikowanie międzynarodowe

· Elementy prawa międzynarodowego

· Protokół dyplomatyczny w praktyce

KADRA DYDAKTYCZNA

Zespół dydaktyczny studiów podyplomowych „Dyplomacja publiczna” skupia profesorów, nauczycieli i praktyków dyplomacji wyróżniających się wiedzą o budowaniu sieci międzynarodowych kontaktów obejmujących instytucje publiczne i prywatne. Zajęcia prowadzą politolodzy, ekonomiści i prawnicy. Dla potrzeb studentów przygotowane zostały moduły umożliwiające im pod kontrolą kadry rozwijanie sprawności w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Interdyscyplinarne kwalifikacje kadry dydaktycznej umożliwiają elastyczne modyfikowanie modułów zajęciowych do potrzeb indywidualnych studentów.

Koordynacja: dr hab. Grzegorz Nycz, prof. UP

e-mail: grzegorz.nycz@up.krakow.pl

Aktualności

Kwiecień 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930