Galeria zdjęć

Przejdź do treści

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zamówień publicznych. Na studiach podyplomowych poruszone zostaną zagadnienia specjalistyczne, obejmujące następujące zakresy: podmioty zobowiązane do udzielania zamówień publicznych, zakres wyłączeń ustawy p.z.p., zasady udzielania zamówień publicznych, tryby udzielania zamówień publicznych, umowy w sprawach zamówień publicznych, system środków ochrony prawnej. Uwzględniona zostanie także odpowiednia perspektywa funkcjonowania zamówień publicznych: europejskie prawo zamówień publicznych, administracja publiczna, samorząd terytorialny, projekty europejskie i polityka gospodarcza. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych będzie potrafił wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności dotyczące zasad wydatkowania środków publicznych. Będzie znał uwarunkowania sektora publicznego. Będzie kompetentny w działalności polegającej zarówno na przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (działanie po stronie zamawiających) jak i na pozyskaniu zamówienia publicznego (działanie po stronie wykonawców). Absolwent zyska umiejętności pozwalające na angaż zarówno w sektorze publicznym jak i sektorze prywatnym i społecznym związanym z zamówieniami publicznymi. Tego rodzaju umiejętności są deficytowe na rynku pracy. Dzięki wykorzystaniu w kształceniu formy zdalnej (w całości lub hybrydowo) absolwenci będą przygotowani do aktywności na Biuletynie zamówień publicznych, Bazie konkurencyjności, platformie ePUAP, platformach społecznościowych, forach i blogach internetowych. Duża część procesów zamówień publicznych odbywa się w systemie teleinformatycznym.

Więcej informacji na stronie: https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/zamowienia-publiczne/

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji publicznej, w szczególności do objęcia stanowisk w instytucjach wydatkujących środki publiczne. Nabędą także wiedzę o systemie zamówień publicznych, dzięki czemu będą atrakcyjnym pracownikiem również w przedsiębiorstwach prywatnych i przedsiębiorstwach społecznych działających na rynku zamówień publicznych.

Termin składania dokumentów:

2021-02-01 – 2021-03-15

Planowany termin rozpoczęcia:

2021-03-20

Czas trwania studiów:

2 semestry

 

DOKUMENTY KONIECZNE DO REJESTRACJI KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”:

 

· Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line na stronie: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/2/default.aspx)

· Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line na stronie: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/2/default.aspx )

· Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line na stronie: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/2/default.aspx, 2 egzemplarze)

· Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)

· Zdjęcie

· Opłata rekrutacyjna Opłata rekrutacyjna (opłata wynosi 85 zł, wpłaty należy dokonać na nr konta: 34 1240 2294 1111 0010 9051 7096)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe

Miejsce realizacji zajęć:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (w roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej).

Opłaty:

Czesne – opłata za semestr: 1700 zł

 

Z możliwością rozłożenia płatności na raty:

I rata – do 31 października 2020 r.

II rata – do 30 listopada 2020 r.

III rata – do 15 marca 2021 r.

IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

Semestr 1

· Europejskie prawo zamówień publicznych

· Zarządzanie publiczne

· Samorząd terytorialny

· Administracja publiczna państw UE

· Zamówienia klasyczne i sektorowe

Semestr 2

· System środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

· Projekt europejski – zagadnienia praktyczne

· Umowa w sprawie zamówienia publicznego

· Prawo administracyjne

· Polityka gospodarcza

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Nasi pracownicy są dyspozycyjni każdego dnia w zakresie konsultowania (e-mail) spraw dotyczących zamówień publicznych. Studia podyplomowe to wysoki poziom nauczania, programy odpowiadające na zapotrzebowanie pracodawców oraz wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym.

Kierownik Studiów – dr Joanna Podgórska-Rykała

e-mail: joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl

Aktualności

Kwiecień 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930