Przejdź do treści

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

    W roku 2016 Instytut Politologii został zaproszony do współorganizowania ogólnopolskiej „Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada jest inicjatywą edukacyjną konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka, promocja kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, a także integracja środowisk akademickich związanych z tematyką olimpiady. Powołany został Komitet Główny olimpiady, zaś na terenie całego kraju funkcjonuje 16 komitetów okręgowych (po jednym w każdym województwie).

Przedstawicielem naszej Jednostki w Komitecie Głównym jest dr hab. Janusz Ropski, prof. UP, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego w województwie małopolskim (reprezentantem Komitet w województwie małopolskim jest nasz Instytut) Jesienią roku 2016 odbyła się I edycja Olimpiady (10 uczestników okręgu małopolskiego, którzy uzyskali najlepszy wynik z testu, zakwalifikowanych zostało do zawodów centralnych).

Tematy na I etap Olimpiady – II edycja (2017/2018)

 1. Obrona terytorialna w systemach nowych państw NATO
 2. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski
 3. Rodzina jako szkoła wychowania patriotycznego i obywatelskiego
 4. Rola klas mundurowych w kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa polskiego
 5. Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej Polski w XXI w.

Strona internetowa: http://www.owobio.edu.pl/

 

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim.

Współorganizatorami Olimpiady są uczelnie:

 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Opolska

Komitet Główny

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
 • Zastępca Przewodniczącego -dr Daniel Przastek
 • Kierownik Organizacyjny– dr Mariusz Włodarczyk
 • Sekretarz – mgr Ewa Bogusławska

Aktualności

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031